News

  • Paper accepted (posted: 2013-07-02)
    The paper Kontextrik teknikutveckling med fokus på affärsutveckling, written together with Håkan Gulliksson and Ulf Holmgren has been accepted at the 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar in Umeå, Sweden, November 2013.