News

  • Kontextrik teknikutveckling med fokus på affärsutveckling (posted: 2013-12-03)
    The paper, together with Håkan Gulliksson and Ulf Holmgren, Kontextrik teknikutveckling med fokus på affärsutveckling has been presented 2013-11-28 by Håkan Gulliksson at the 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar in Umeå, Sweden.