News

  • Two papers at Umeå University's Pedagogical Conference (posted: 2015-07-01)
    The papers Lärande för yrkesrollen: Värdet av affärsmässigt tänkande inom dagens ingenjörsutbildning and Näringslivssamverkan för ökat aktivt lärande och konkret värdeskapand have been accepted for presentation at Umeå University's Pedagogical Conference in October.