News

  • Paper accepted at 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar (posted: 2015-09-01)
    The paper Lärande för ingenjörsrollen: Ömsesidigt värdeskapande i samverkan mellan utbildning och näringsliv has been accepted at the 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar in Uppsala, Sweden, November 2015.