News

  • Two papers presented (posted: 2015-10-10)
    The papers Lärande för yrkesrollen: Värdet av affärsmässigt tänkande inom dagens ingenjörsutbildning and Näringslivssamverkan för ökat aktivt lärande och konkret värdeskapand have been presented at Umeå University's Pedagogical Conference. More information available under Publications.