News

  • Paper presented and published (posted: 2015-11-19)
    The paper Lärande för ingenjörsrollen: Ömsesidigt värdeskapande i samverkan mellan utbildning och näringsliv has been presented and published in the conference proceedings of the 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar at Uppsala University, Sweden. More information available under Publications.
    Now I'm on my way to Sydney to present at this year's Anzmac.