News

  • Integration av generiska kunskaper inom ingenjörsutbildning (posted: 2017-10-26)
    The paper Integration av generiska kunskaper inom ingenjörsutbildning, co-written with Jimmy Vesterberg, has been presented at Umeå University's Pedagogical Conference.